1. A 2013. évben a belső ellenőrök részére megtartott „ÁBPE-továbbképzés I.” teljesítése kiváltja-e az Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében a költségvetési szerv vezetője és a költségvetési szerv gazdasági vezetője részére a belső kontrollrendszerek témakörében előírt képzési kötelezettséget?

Igen, mentesülhet a költségvetési szervek vezetői, illetve a gazdasági vezetők részére előírt képzés alól, mivel a belső ellenőrök „ÁBPE-továbbképzés I.” tananyagának 3. modulja megegyezik a költségvetési szervek vezetőinek, illetve a gazdasági vezetők továbbképzési tananyagával.

2. A költségvetési szerv főigazgatója és igazgatója is jelentkezett a költségvetési szervek vezetőinek meghirdetett továbbképzésére. Mindkét említett személy képzésre kötelezett mint költségvetési szerv vezetője, illetve a képzési díj tekintetében a központi költségvetésből mindketten támogatásra jogosultak-e?

Az Bkr. 12. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy - aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője - kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.

A fent hivatkozott Bkr. rendelkezés szerinti továbbképzési kötelezettség a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozik, aki jelen esetben a főigazgató. Azonban a hatályos jogszabály megengedi, hogy helyette az általa írásban kijelölt vezető állású személy vegyen részt a továbbképzésen. Ez alapján a költségvetési szerv vezetője (a főigazgató) írásban kijelölheti az igazgatót.

Ha mind a főigazgató, mind az igazgató részt kíván venni a továbbképzésen, a képzés díjának központi költségvetésből való támogatására kizárólag a főigazgató jogosult, az igazgató továbbképzési díja ez esetben térítésköteles.

3. Köteles-e alapítványi fenntartású iskola gazdasági vezetője részt venni a Bkr. 12. § (2) bekezdése szerinti továbbképzésen?

A Bkr. 12. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszerek témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. Az Bkr. hivatkozott rendelkezése a költségvetési szervekre vonatkozik. Az alapítványi fenntartású iskola nem költségvetési szerv, így jelen helyzetben nem szükséges a képzésen részt vennie.