Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések az államháztartási szabályozás témaköréből

A gazdasági szervezettel való rendelkezéssel kapcsolatos kérdések

Átláthatósági nyilatkozatokkal kapcsolatos kérdések

Támogatásokkal kapcsolatos kérdések

Gazdálkodással kapcsolatos kérdések


A kérdések és válaszok tekintetében alkalmazott jogszabályi rövidítések

Rövid megjelölés Jogszabály címe
Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Ávr.

az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Mötv.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció