Belső Ellenőrzés

Belső ellenőrök regisztrációja

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. E tevékenység folytatását az államháztartásért felelős miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.

Tovább a teljes cikkre

Belső ellenőrzési standardok

A Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IIA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok.

Tovább a teljes cikkre

Belső ellenőrzési szakmai anyagok

E menüpontban a belső ellenőrzési tevékenység jogszabályban meghatározott végzéséhez szükséges szakmai segédletek, útmutatók, minták találhatók.

Tovább a teljes cikkre

BEMAFOR - Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma

A BEMAFOR a Magyarországon államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végzők ingyenes fóruma.

Tovább a teljes cikkre

A belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. §-ának (3) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a belső ellenőrzési tevékenységet (mind a bizonyosságot adó, mind pedig a tanácsadó tevékenységet ideértve) az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembe vételével végzik.
Az Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) vonatkozik a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet folytató személyre, így a külső szolgáltatókra is.
A Kódex a belső ellenőrök feladatellátásával kapcsolatos etikai alapelveket és az elvek gyakorlati megvalósítását jelentő, elvárt magatartási szabályokat tartalmazza.

Tovább a teljes cikkre

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció