Elérhetőségek

Pénzügyminisztérium
Államháztartási Szabályozási Főosztály

dr. Kokas Barbara főosztályvezető
E-mail: barbara.kokas@pm.gov.hu

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
E-mail: MdjLllJoBWx5MccIUYXN6ZkBwbS5nb3YuaHU=
Információs vonal - a főosztály titkársága (H-P 10-14 óráig): +36 (1) 795-6218

PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Ügyfélszolgálat  nyitva tartása (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. a főbejárat mellett): 

Szerda: 9.00 – 11.00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes ügyfélszolgálat csak iratátvételre korlátozódik.

Belső ellenőrzési tevékenység bejelentésével és folytatásával kapcsolatos információk és tájékoztatás: https://allamhaztartas.kormany.hu/altalanos-informaciok

Államháztartási Szabályozási Osztály

Szüts Péter osztályvezető
E-mail: peter.szuts@pm.gov.hu
Telefon: +36 (1) 896-2095


Az osztály elsődlegesen államháztartási szabályozási feladatokat lát el, amellyel összefüggésben előkészíti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényt, az államháztartásról szóló törvényt és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletet. Ennek megfelelően kiemelt feladata az államháztartás lehetséges szabályozási irányainak kidolgozása, előkészítése. Ezen felül részt vesz az államháztartási szakterülethez tartozó további jogszabályok előszítésében és az azokhoz tartozó kodifikációs feladatok ellátásában. Így különösen közreműködik a központi költségvetési törvény és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény kidolgozásában. Az osztály emellett államháztartási jogi szempontból véleményezi valamennyi jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz és a kormány egyedi határozatának tervezetét, a központi költségvetési szervek alapító okiratait, valamint állásfoglalást készít elő az államháztartásra vonatkozó jogi szabályozást érintő megkeresésekben foglalt kérdésekre.

 

Államháztartási Számviteli Osztály


Osgyáni Judit osztályvezető
E-mail: BBRXvDOkC4MYAZanVkaXQub3NneWFuaUBwbS5nb3YuaHU=
Telefon: +36 (1) 795-4518

Az osztály elsődleges feladata az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet és az ahhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek megalkotása, módosítása. Emellett közreműködik az államháztartás információs rendszerének és az azt támogató informatikai rendszerek kialakításával, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, ennek során kidolgozza az államháztartás információs rendszerébe teljesítendő adatszolgáltatások mintáit, azok kitöltési útmutatóit, figyelemmel kíséri azok informatikai megvalósítását. Az osztály oktatási, képzési tevékenységet is ellát azáltal, hogy segédleteket, útmutatókat, esettanulmányokat készít és tesz közzé az államháztartási számviteli szabályok elsajátítása, oktatása, az egységes gyakorlat elősegítése céljából, megkeresésére pedig egyedi állásfoglalásokat készít és ad ki. Végezetül az osztály részt vesz a szakterületét érintő nemzetközi együttműködésekben, ennek során különös figyelemmel kíséri az Európai Unió jogának alakulását, a számviteli és statisztikai előírások, sztenderdek kidolgozását.


Államháztartási Belső Kontrollok Osztály

dr. Lukács Dominika Abigél osztályvezető
E-mail:  MvnMGmw4YWcmZG9taW5pa2EubHVrYWNzQHBtLmdvdi5odQ==
Telefon: +36 (1) 896-7089

Az osztály feladata az államháztartás valamennyi szintjének belső kontrollrendszerére vonatkozó jogszabályi környezet kialakítása és folyamatos fejlesztése, valamint a jogszabályok egységes és megfelelő alkalmazása érdekében módszertani útmutatók kidolgozása. Az osztály központi harmonizációs egységként  közreműködik az államháztartási belső kontrollrendszerrel kapcsolatos harmonizációs és koordinációs feladatok ellátásában. Az osztály ügyköréhez tartozó témakörökben állásfoglalásokat készít elő, továbbá hatóságként eljár a belső ellenőrzési tevékenység engedélyezésében. Az osztály felelős továbbá a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos továbbképzések fejlesztéséért, az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés Módszertani és Képzési Központ működtetéséért. Az osztály titkárságként működteti az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportot, a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumát, a BEMAFOR-t és az Államháztartási Belső Kontroll Fórumot, a KONFORM-ot.

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció