Tájékoztató az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott központi és fejezeti kezelésű előirányzatok átadás-átvétele esetében alkalmazandó államháztartási számviteli elszámolásról

Publikálva: 2022. július 21.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról kiadott 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódóan


Tájékoztató az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott központi és fejezeti kezelésű előirányzatok átadás-átvétele esetében alkalmazandó államháztartási számviteli elszámolásról a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról kiadott 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat végrehajtása során


A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról kiadott 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat végrehajtása során az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott központi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatok átadása esetén az érintett tárcáknak az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklet XV. A megszűnés, címrendi módosítások könyvviteli feladatai fejezet, D) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása a korábbi fejezetet irányító szervnél címe alapján szükséges eljárni. Az előirányzatok átvétele esetén pedig az NGM rendelet ugyanezen fejezetének E) Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása az új fejezetet irányító szervnél címe szerinti elszámolást kell az átvevő tárcák esetében alkalmazni.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy – a hivatkozott NGM rendelet előírásainak megfelelően – a pénzeszközök 2022. január 1-jei nyitó egyenlegét mind átadáskor, mind átvételkor a 491. Nyitómérleg számlával szemben szükséges a könyvekben szerepeltetni. A B361 ERA kód ebben az esetben csak a Magyar Államkincstár rendszerében alkalmazható, tehát a könyvekben ezen ERA kódon szereplő tételt – tekintettel arra, hogy ezzel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pont c) alpontja szerinti pénzeszközökre vonatkozó kötelező egyezőség nem teljesülne – nem szabad megjeleníteni.


Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció