Vásárolt készletekkel kapcsolatos kérdések és válaszok

1. Egy költségvetési szerv munkaruhát biztosít a dolgozói részére. Sajnos a kiadott ruhák és cipők mérete nem minden esetben felel meg az adott dolgozónak, így azokat sok esetben a kiadást követő pár napon belül visszahozzák a raktárba. Mivel a termékekből a szerv készlettel nem rendelkezik, legtöbb esetben vissza kell küldeni a gyártónak a ruhát, amely esetleg több hét, vagy hónap után küldi meg a cserét. Hogyan kell elszámolni a munkaruhák cseréjét?

 

Az egyes gazdasági események elszámolását a következők szerint javasoljuk elvégezni:

 

1. Készlet felhasználás (kiadás a dolgozó részére első alkalommal) a 38/2013. NGM rendelet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Csökkenések rész, A) Anyagfelhasználás elszámolása pontjában leírtak szerint történik.

 

2. Visszahozott ruha, cipő visszavétele:

- ha a gazdasági esemény ugyanabban a gazdasági évben valósul meg, mint a munkaruha kiadása: T211 – K51.

- ha a gazdasági esemény a tárgyévet követő évben valósul meg, a 9244. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek számlát kell alkalmazni az anyagköltség csökkentése helyett: T211 – K9244.

 

3. A visszahozott munkaruhát visszaküldik a gyártónak: az 1. pontban leírtak szerint.

 

4. Megérkezik a csere:

- ha a gazdasági esemény ugyanabban a gazdasági évben valósul meg, mint a gyártónak a munkaruha visszaküldése: T211 – K51.

- ha a gazdasági esemény a tárgyévet követő évben valósul meg. a 9244. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek számlát kell alkalmazni az anyagköltség csökkentése helyett: T211 – K9244.

 

5. Kiadják a cserét a dolgozó részére: az 1. pont szerint.

 

2. Önkormányzatunk tűzifát vásárolt, amit kiosztott a lakosság között helyi rendelet alapján. A megvásárolt tűzifa értékét, illetve a hozzá kapcsolódó szállítási költséget mely rovaton kell elszámolni?

 

A szociális célú tüzelőanyag beszerzését és készletre vételét a 38/2013. NGM rendelet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Növekedések rész, A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím szerint kell könyvelni. A megvásárolt tüzelőanyagot a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton, a szállítás díját a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton, az előzőekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa összegét pedig a K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton kell elszámolni.

 

A tüzelőanyag átadása térítés nélküli átadásnak minősül, amelynek elszámolását a 38/2013. NGM rendelet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Csökkenések rész, F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása pontja szerint kell elvégezni. A kivezetést így eredményágon szükséges elszámolni, költségvetési számviteli elszámolás nélkül.

 

3. Mely rovaton kell elszámolni a meghívók, logós levélpapírok, borítékok beszerzését?

 

A meghívókhoz, logós levélpapírhoz, borítékhoz szükséges anyagbeszerzések vételárát a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton kell elszámolni. Az Áhsz. 1. § (1) 7. pontja és a 16. § (7) bekezdése alapján az anyagok bekerülési értékébe nem tartozik bele a nyomdai tevékenység értéke, melyet a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton kell szerepeltetni. Az anyagbeszerzést a 38/2013. NGM rendelet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Növekedések rész, A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím előírásai szerint kell elszámolni.

 

4. Hogyan kell elszámolni az önkormányzat által a fennálló kötelezettsége teljesítése érdekében jegyzőkönyv alapján átadott 9 db kombinált fogó összegét (a számlát kiállították)?

 

Véleményünk szerint a gazdasági esemény tartalmilag egy fennálló kötelezettség (illetve annak egy része) kompenzálása készletértékesítéssel. Az Áhsz. 44. § (2) bekezdés i) pontja alapján a teljesítések nyilvántartási számláin teljesítésként kell nyilvántartásba venni a követelések és kötelezettségek egymással szembeni, beszámítással történő rendezését. Ennek alapján a könyvelési lépések a következők:

 

1. Az átadott kombinált fogók értékesítésének elszámolása a 38/2013. NGM rendelet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Csökkenések rész, B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása 1-4. pontja szerint.

 

2. A tartozás kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint: Nettó értéken: T0531(3) – K005, Áfa: T053513 – K005

 

3. A tartozás és a vevőkövetelés kiegyenlítése kompenzálással a pénzügyi számvitel szerint: T4213 – K3514

 

5. A K311. Szakmai anyagok beszerzése rovaton csak az ott felsorolt anyagokat lehet elszámolni vagy mindenki a saját szakmai feladatára való tekintettel dönthet arról, hogy nála mi számít szakmai anyagnak? Ha a költségvetési szerv feladata a községgazdálkodás és zöldterület kezelés, az ehhez beszerzett anyagok szakmai anyagnak minősülnek, pl. egynyári növények?

 

A K311. Szakmai anyagok beszerzése rovat tartalmi leírása alapján a rovaton csak az ott felsorolt jogcímű készletbeszerzéseket lehet kimutatni. A községgazdálkodás és zöldterület kezelés feladatát ellátó költségvetési szerv esetében az egynyári növények beszerzését a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton szükséges elszámolni.

 

6. Az Áhsz. 44. § (2) bekezdésében nem szerepel a kedvezményes gyermekétkezés (50%, 100%-os étkezési díjkedvezményben részesülők) esete. Eddigi gyakorlatunk szerint a kedvezmény összegét a K48. rovaton kiadásként, a B405. rovaton bevételként (áfa körön kívüli tételként) pénzforgalom nélküli tételként nyilvántartásba vettük. Amennyiben eltekintünk ezek könyvelésétől, a konyhánk deficitet fog mutatni.

 

A K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovaton belül, a rovat leírásának f) pontja szerinti jogcímen (a Szoctv., a Gyvt., vagy más jogszabály alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátások) csak azokat az ellátásokat lehet megjeleníteni, melyeket nem természetbeni ellátásként nyújt a helyi önkormányzat, azaz annak biztosítása pénzben történik. A természetben nyújtott kedvezményes gyermekétkeztetés térítésmentes szolgáltatásnyújtásnak minősül, így azt a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Csökkenések F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása pontja szerint kizárólag a pénzügyi számvitelben kell kimutatni. A gyermekétkeztetési kedvezmény megjelenítése a könyvekben eredményágon történik, rovatos elszámolás nélkül. Természetesen a vásárolt étkeztetési szolgáltatásokat a K332. Vásárolt élelmezés rovaton, illetve a saját konyhás étkeztetés kiadásait a kiadások közgazdasági tartalma szerinti rovaton ki kell mutatni, ahogy a tényleges befizetéseket is, a B405. Ellátási díjak és B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó rovatokon. Az elszámoláshoz ebben az esetben különösen fontos, hogy ezek a kiadások a megfelelő kormányzati funkción szerepeljenek.

 

7. Az önkormányzat szociális intézményének nappali ellátást biztosító idősek klubjaiban az ellátottak részére az intézmény szakmai programjában rögzítettek szerint zártkörű rendezvényeket szerveznek (pl. főzőverseny, havi közös névnapi ünnepség, bogrács partik, zenés rendezvények). A rendezvényekhez kapcsolódóan élelmiszer beszerzésére is sor kerül. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 77. §. (3) bekezdése szerint szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez. A rendezvényekhez beszerzett élelmiszer könyvelése a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése vagy a K355. Egyéb dologi kiadások beszerzése rovaton történik?

 

A hivatkozott SzCsM rendelet 74. § b) pontja, valamint 77. § (3) bekezdése szerint a rendezvény szervezése az intézmény alapfeladatai közé tartozik, így a beszerzés könyvelhető a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton.

 

8. Önkormányzatunk a kerület szociálisan rászorult idős lakói számára üdültetést biztosít. A program lebonyolítása az önkormányzat humánszolgáltatói intézményének a feladata. Az üdülés során a résztvevők számára élelmiszer és melegétel beszerzésére is sor kerül. A program során beszerzett élelmiszer és melegétel könyvelése a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése, a K332. Vásárolt élelmezés vagy a K355. Egyéb dologi kiadások beszerzése rovaton történik?

 

A szociálisan rászorult idős lakók számára biztosított üdültetés során beszerzett élelmiszert a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése, míg a meleg étel beszerzést a K332. Vásárolt élelmezés rovaton kell könyvelni. A rászorulok által az élelmiszer és a meleg étel elfogyasztása az önkormányzat szempontjából térítés nélküli átadásnak, szolgáltatásnak – az élelmiszer esetében anyagok térítés nélküli átadásnak, a meleg étel esetén térítésmentes szolgáltatás nyújtásnak – minősül. Az élelmiszerek térítésmentes átadásának könyvelését a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Csökkenések rész, F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása cím szerint kell elvégezni. A kivezetést eredményágon szükséges elszámolni, költségvetési számviteli elszámolás nélkül. A meleg étel esetében – szolgáltatásról lévén szó, amely a nemzeti vagyonba tartozó eszközök között nem jelenhet meg, így készletcsökkenés elszámolása sem lehetséges – a számviteli nyilvántartásokban az ingyenes részre jutó fizetendő áfa (alap nélküli) elszámolása jelenik meg a következők szerint: T36412/36414-K36422.

 

9. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy szeretne természetbeni, illetve pénzbeli támogatást nyújtani azon lakosok részére, akik egy bizonyos élethelyzetbe kerülnek. Ilyen lenne például a "babacsomag" (újszülöttek részére), óvodai, iskolakezdési csomag, ifjú házasoknak nyújtott támogatás, 70 év felettieknek karácsonyi ajándékcsomagja. Ezeket a támogatásokat a beszámolónkban dologi kiadások között (esetleg K34), az ellátottak pénzbeli juttatásai soron(K48), vagy személyi jellegű kifizetésként kellene szerepeltetni? A kifizetések nagysága 5.000-50.000 Ft között lenne.

 

A kérdés szerinti pénzbeli juttatásokat a K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovaton kell elszámolni, míg a természetbeli szociális ellátások esetében – mint a babacsomag – a beszerzéseknél felmerülő pénzforgalomra a K3 Dologi kiadások megfelelő rovatai alkalmazandók (például az önkormányzat által az újszülötteknek beszerzett pelenkát, élelmiszert a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton, a kapcsolódó előzetesen felszámított áfa összegét a K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovaton kell kimutatni). A „babacsomag” rászoruló családok részére történő átadása térítés nélküli átadásnak minősül, amelynek elszámolását a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet, Csökkenések rész, F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása címe szerint kell elvégezni, költségvetési számviteli elszámolás nélkül.

 

10. Az intézetünk által beszerzett orvosi anyagokat (injekciós tűtől kezdve a nagyértékű szívsebészeti anyagokig) melyik rovaton kell elszámolni?

 

A beszerzett orvosi anyagok vételárát a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton kell elszámolni.

 

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció