Elemi költségvetés és beszámoló űrlapjai

Az elemi költségvetés és éves költségvetési beszámoló űrlapjai, kitöltési útmutatója

Negyedéves mérlegjelentés

A negyedéves mérlegjelentés űrlapjai, kitöltési útmutatója

Időközi költségvetési jelentés az önkormányzati alrendszer számára

Az önkormányzati alrendszer számára készült időközi költségvetési jelentés űrlapjai, kitöltési útmutatója

Időközi költségvetési jelentés a központi alrendszer számára

A központi alrendszer számára készült időközi költségvetési jelentés űrlapjai, kitöltési útmutatója

Adatszolgáltatás a Kincstárban vezetett fizetési számlák várható záró egyenlegéről

Az előrejelzés adatszolgáltatás kitöltésére – az államháztartásért felelős miniszter kijelölésével összhangban – azon helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, társulások és térségi fejlesztési tanácsok kötelezettek,
- amelyeknek van Kincstárnál vezetett fizetési számlájuk és
- a Kincstárnál vezetett forint fizetési számláik együttes egyenlege eléri vagy meghaladja az 500 millió forint értékhatárt.

Adatszolgáltatás a települési önkormányzatok július 20-i iparűzési adóerő-képességével kapcsolatban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. § (1c) bekezdése alapján a tárgyévet megelőző év július 1-jén hatályos helyi iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a Kormány rendeletében meghatározott határidő lejártáig a Kincstár közreműködésével adatot szolgáltat az iparűzési adóerő-képességet meghatározó iparűzési adóalap összegéről az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.