Szakmai tájékoztatók, útmutatók

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben (2019. január 1-jei állapot)

Tájékoztató a 2018. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben (2018. január 1-jei állapot)

Tájékoztató a 2017. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Tájékoztató a 2016. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Tájékoztató a 2015. november és december havi újrafinanszírozásból adódó különbözetek 2016. szeptember havi önkormányzati nettó finanszírozásban történő elszámolásának számviteli feladatairól

Tájékoztató a behajtási költségátalány számviteli elszámolásáról

Tájékoztató a 2015. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módszertan az önkormányzati alrendszer szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésére

Tájékoztató a kulturális javak számviteli elszámolásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Tájékoztató a DRB Banknál zárolt pénzeszközök könyveléséről

Tájékoztató a 2014. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Tájékoztató az egészségügyi intézmények 2014. évi éves költségvetési beszámolójának összeállításával kapcsolatos egyes tételek könyveléséről

Megfeleltetés az Áhsz. 15. melléklet II. fejezetében meghatározott kötelező alábontások és a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendeletben meghatározott GFO kódok között