Gyakran ismételt kérdések az államháztartási kontrollok témaköréből

A belső ellenőri regisztrációval és vizsgakötelezettséggel kapcsolatos kérdések

A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére előírt belső kontroll továbbképzéssel kapcsolatos kérdések

A helyi önkormányzatokkal kapcsolatos kérdések

A belső kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos kérdések


A kérdések és válaszok tekintetében alkalmazott jogszabályi rövidítések

Rövid megjelölés Jogszabály címe
Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Bkr. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
R. a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
Szolgtv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény