2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet

A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

2/2014. (I. 13.) NGM utasítás

az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról