Az Államháztartási Szabályozási Főosztályhoz számtalan kérdés érkezett, illetve érkezik a gyakorlatban dolgozó számviteli-pénzügyi munkakört betöltő kollegáktól. Ezen az oldalon azokat a kérdéseket és az arra adott válaszainkat gyűjtöttük össze, amelyek különböző formában vagy gyakran felmerültek, vagy olyan sajátosságot érintenek, amely érdekes lehet az államháztartási számvitellel foglalkozó szakemberek számára.

Lényeges tehát, hogy a lenti gyűjtemény nem a klasszikus Gyakran Ismételt Kérdéseknek tekinthető, hanem a beérkező kérdések olyan tematikus válogatásának, amelyben reményeink szerint a szakmai közösség sok érdekességet talál.

A kérdéseket bizonyos esetben átfogalmaztuk, hogy az eredeti kérdező személyére ne lehessen következtetni. Előfordult továbbá, hogy több, azonos tartalmú kérdést összevontunk, illetve a közérthetőség érdekében az eredeti kérdés szövegén pontosítottunk.

A válaszokban az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk.

Áht.: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Ávr.: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Áhsz.: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
38/2013. NGM rendelet: Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
Szt.: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Tao. tv.: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
Mötv.: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Szoctv.: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Gyvt.: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
Áfa tv.: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Szja tv.: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
áfa: általános forgalmi adó

Bízunk benne, hogy hasznosnak találja összeállításunkat!


Követelésekkel, kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos kérdések és válaszok

Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos kérdések és válaszok

Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel, kapcsolatos kérdések és válaszok

Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kérdések és válaszok

Vásárolt készletekkel kapcsolatos kérdések és válaszok

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos kérdések és válaszok

Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos kérdések és válaszok

Személyi juttatásokkal kapcsolatos kérdések és válaszok

Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos kérdések és válaszok

Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos kérdések és válaszok

Egyéb gazdasági események elszámolásával kapcsolatos kérdések és válaszok

A könyvviteli zárlat sajátos feladataival kapcsolatos kérdések és válaszok