Általános információk

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésére irányuló eljárás szabályai, általános információk, kérelmek és mellékleteik.

Tartalomjegyzék:

I. IFORM ŰRLAPOK HASZNÁLATA, ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ELAKADÁSA, TÖBBSZÖRÖS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

II. AZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ FIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI, A MUNKÁLTATÓ ÁLTALI ELSZÁMOLÁS

III. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGI KÖR KITERJESZTÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

IV. NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRLÉS KÉRELEMRE

V. TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAI, ELJÁRÁSRENDJE
1. PROBONO
2. KIMENTÉSI KÉRELEM
3. SZINTVIZSGA

VI. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

VII. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

Belső ellenőrzési tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei:

(Utóbbi 2 esetben munáltatói felmentés biztosítható kizárólag felsőfokú iskolai végzettségű személy részére a PMr. 2. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint.)

Kapcsolódó dokumentumok a jobboldali menüoszlopban megtalálhatóak.

Hatósági eljárás kezdeményezésének formái:

Benyújtás módja

Elérhetőség

postai úton

a Pénzügyminisztérium, Államháztartási Szabályozási Főosztály, Államháztartási Belső Kontrollok Osztály

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. vagy 1369 Budapest, Pf. 481.

elektronikus úton (IForm űrlap)*

https://xn--magyarorszg-t7a.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=KO.KB

személyesen

Magyar Államkincstár bármelyik vármegyei igazgatóságán (Címjegyzék: Tájékoztató mellékletében)

*2022. december 16-tól a belső ellenőrzési tevékenység folytatásához kapcsolódó bejelentések a Pénzügyminisztérium által rendszeresített elektronikus űrlapon keresztül (iForm) is benyújthatóak.

I. IFORM ŰRLAPOK HASZNÁLATA 

A beküldött űrlapokról nem érkezik külön elfogadó rendszerüzenet, a sikeres beküldést az ügyfél a profiljában az Eseménynapló lekérdezésben tudja visszaellenőrizni. Erre irányuló telefonos megkeresésre adat- és  biztonságvédelmi okokból információt nem áll módunkban szolgáltatni.

A magyaoroszag.hu oldal szolgáltatásait a Pénzügyminisztérium az elektronikus ügyintézési szolgáltatás során igénybe veszi, de annak üzemeltetéséért és a felmerülő hibákért nem felel. Az elektronikus ügyintézés elakadása esetén, kérem kövesse az alábbiakban leírt eljárásrendet.

Kérem az űrlapok kiválasztása előtt olvassa el részletes elektronikus ügyintézési segédletünket (itt), mely pontról pontra végigvezeti Önt az eljárás lépésein.

bejelentés jogcíme, eljárás tárgya

bejelentésre szolgáló űrlap azonosító

 

Nyilvántartásba vétel kérése

PM-ASZF-22-NYB

szimpla űrlap a bejelentésre, ahol az igazgatási szolgáltatási díjat bankon keresztül történő átutalással kell teljesíteni és az átutalásról szóló dokumentummal lehet igazolni csatolmányként.

 

Gyakorlatban: amennyiben bankján keresztül már indított forint átutalást, úgy ezt az űrlapot válassza az eljárás megindításához.

PM-ASZF-22-NYB_FR

online fizetéssel járó űrlap, ahol az űrlap kitöltését követően bankkártyás fizetési oldalra irányít a rendszer és az igazgatási szolgáltatási díj bankkártyás tranzakció útján valósul meg.

 

Gyakorlatban: amennyiben bankján keresztül már indított forint átutalást, úgy ezt az eljárást szakítsa meg, mert nem megfelelő űrlapot választott, és térjen át a szimpla űrlapra.

Tevékenységi kör kiegészítése, másik tevékenységi kör bejelentése

PM-ASZF-22-NYB

szimpla űrlap a bejelentésre, ahol az igazgatási szolgáltatási díjat bankon keresztül történő átutalással kell teljesíteni és az átutalásról szóló dokumentummal lehet igazolni csatolmányként.

 

Gyakorlatban: amennyiben bankján keresztül már indított forint átutalást, úgy ezt az űrlapot válassza az eljárás megindításához.

PM-ASZF-22-NYB_FR

online fizetéssel járó űrlap, ahol az űrlap kitöltését követően bankkártyás fizetési oldalra irányít a rendszer és az igazgatási szolgáltatási díj bankkártyás tranzakció útján valósul meg.

 

Gyakorlatban: amennyiben bankján keresztül már indított forint átutalást, úgy ezt az eljárást szakítsa meg, mert nem megfelelő űrlapot választott, és térjen át a szimpla űrlapra.

Nyilvántartásból törlés kérése

PM-ASZF-22-NYT

szimpla űrlap a bejelentésre, ahol az igazgatási szolgáltatási díjat bankon keresztül történő átutalással kell teljesíteni és az átutalásról szóló dokumentummal lehet igazolni csatolmányként.

 

Gyakorlatban: amennyiben bankján keresztül már indított forint átutalást, úgy ezt az űrlapot válassza az eljárás megindításához.

PM-ASZF-22-NYT_FR

online fizetéssel járó űrlap, ahol az űrlap kitöltését követően bankkártyás fizetési oldalra irányít a rendszer és az igazgatási szolgáltatási díj bankkártyás tranzakció útján valósul meg.

 

Gyakorlatban: amennyiben bankján keresztül már indított forint átutalást, úgy ezt az eljárást szakítsa meg, mert nem megfelelő űrlapot választott, és térjen át a szimpla űrlapra.

Adatváltozás bejelentés

PM-ASZF-22-NYV

-        Személyes adatokban (viselt név, lakcím, értesítési cím, e-mail cím, telefonszám)

-        Nyilvánosságra hozható adatokban

-        Egyéb adatokban (pl. képesítés, szakmai gyakorlat)

bekövetkezett változások bejelentésére szolgál

Továbbképzési kötelezettség igazolása

PM-ASZF-22-TKM

Probonó képzések tanúsítványainak beküldésére szolgáló űrlap

Kimentési kérelem

PM-ASZF-22-KK

A továbbképzési kötelezettség 1 évvel történő elhalasztására irányuló kérelem benyújtására szolgáló űrlap

Hatósági bizonyítvány kérés

PM-ASZF-22-HB

Hatósági bizonyítvány kiállítása csak a nyilvántartásban szereplő ügyfél részére lehetséges, ezért szükséges megjelölni a nyilvántartásba vételi számot. Kötelező megjelölni az igazolás célját.

Fontos! Amennyiben online fizetéssel járó űrlapot indított el, végigvezette azt, a tranzakció megvalósult, de maga a bejelentés beküldése sikertelen volt (nem jelenik meg az Eseménynaplóban), úgy kérem indítsa el a beküldést szimpla űrlapon és az igazgatási szolgáltatási díj fizetés igazolásához töltse fel a bankja által megvalósított bankkártyás tranzakcióról (EFER fizetés) szóló banki igazolást. Semmi esetre se kezdeményezzen új átutalást, amennyiben a bankkártyás fizetés ténylegesen megvalósult.

Fontos! Amennyiben fentiek ellenére a nem megfelelő űrlapon nyújtja be igazgatási szolgáltatási díjfizetéssel járó bejelentését, és ezáltal duplikált fizetés történik, úgy az igazgatási szolgáltatási díj igazolása érdekében töltse fel mind a forint átutalással, mind a bankkártyás fizetéssel már teljesített tranzakcióról az igazolásokat (csatolmányos mezőkbe több dokumentum is feltölthető). Amennyiben a hatóság az igazolások alapján megállapítja, hogy duplán történt meg az igazgatási szolgáltatási díj teljesítése, úgy intézkedik a szükséges mértéket meghaladó összegű díj visszafizetéséről.


Fontos!


II. IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELJÁRÁS TÍPUSOK SZERINT

Eljárás tárgya

Igazgatási szolgáltatási díj tétele

Megfizetés módja

Nyilvántartásba vétel

8000 forint

Bankszámlaszám: Pénzügyminisztérium, Budapest

10032000-01460658-00000000

vagy

készpénz átutalási megbízás (sárga csekk)

(Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságainál)

vagy

elektronikus űrlap benyújtás esetén lehetőség van elektronikus befizetésre az EFER rendszeren keresztül

Tevékenységi kör kiterjesztés*

8000 forint

Törlési kérelem (tevékenység megszüntetése)

4600 forint

Adatmódosítás

díjmentes

Hatósági bizonyítvány kiállítás

díjmentes

*a belső ellenőri tevékenységet végzők nyilvántartásában korábban már regisztrált belső ellenőr meglévő tevékenységi körének kiterjesztése új belső ellenőrzési jogosultság megszerzésére, mely irányulhat költségvetési szervre vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságra.


IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MUNKÁLTATÓ ÁLTALI ELSZÁMOLÁSA

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről a természetes személy részére számla kerül kiállításra, mely a határozathozatal során a meghozott döntés mellékleteként kézbesítésre kerül. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § -ában foglaltak alapján a munkáltató nem számolhatja el igénybevett szolgáltatások értékeként a természetes személy helyett megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat. Tekintve, hogy az igazgatási szolgáltatási díj a belső ellenőr természetes személy regisztrációjának díja, ami a természetes személyhez kapcsolódó költség, így azt a munkáltató – a (7) bekezdés 3) pontja, illetve a 79. § (3) bekezdés alapján – személyi jellegű egyéb kifizetésként szerepeltetheti könyveiben. Az igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számla minden esetben a természetes személy nevére szól, a számla munkáltató nevére való kiállítására nincs lehetőség.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

     III. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGI KÖR KITERJESZTÉSE

Ha a szolgáltató a korábban folytatott szolgáltatási tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, az új tevékenység tekintetében az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni. 

Aki a Belső Ellenőrök Nyilvántartásában jelenleg fennálló ellenőrzési tevékenysége mellett másik belső ellenőrzési tevékenységre is ki szeretné terjeszteni ellenőrzési jogosultságát, annak a Szolgtv. 24. § (4) bekezdése alapján újabb nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtania az alábbiak szerint.

 

Meglévő tevékenységi kör helyett új tevékenységi kör választása

Meglévő tevékenységi kör mellé új tevékenységi kör nyilvántartásba vétele (tevékenységi kör bővítés)

Kérelem dokumentuma

1. Adatlap

meglévő tevékenységi kör törlésére

2. Adatlap

új tevékenységi kör nyilvántartásba vételére

Adatlap

új tevékenységi kör nyilvántartásba vételére

Fizetendő eljárási díj

4 600 Ft

8 000 Ft

8 000 Ft

összesen: 12 600 Ft

Kötelező mellékletek

a PMr-ben meghatározottak szerint

Benyújtandó dokumentumok: „Adatlap” vagy iForm űrlap továbbá:

  1. megfelelő iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata / munkáltatói felmentés;
  2. szakmai gyakorlatról szóló nyilatkozat / munkáltatói felmentés és
  3. igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás.

Bármelyik hiányában benyújtott bejelentés hiánypótlási eljárást von maga után. 

   

IV. TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSE, NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS

Amennyiben a belső ellenőr az e minőségében végzett tevékenységét a továbbiakban nem folytatja (pl. nyugdíjazás, más szektorban történő elhelyezkedés), úgy lehetősége van kérni a nyilvántartásból történő törlést. Az eljárás az „Adatlap” megnevezésű formanyomtatvány vagy iForm űrlap megküldésével és a 4.600 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével valamint annak egyidejű igazolásával indítható.

 

V. TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Szolgtv. 28. § a) pontja, illetve az Áht. 70. § (7a) bekezdésének a) pontja, továbbá a PMr. 12. §-a alapján a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végző természetes személy nyilvántartásba vételének fenntartása érdekében szakmai továbbképzéseken köteles részt venni. 

A kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart.

ÁBPE kötelező továbbképzés részletes szabályai, jelentkezés menete és módja

https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/

Felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítése a belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló jogosultság megszerzésére tett bejelentéshez kötött, így annak időbeli követelménye tekintetében az ügyfél bejelentésének időpontja - nem pedig a hatóság által végzett nyilvántartásba vétel napja - a mérvadó! Eszerint a képzési kötelezettség teljesítésének számításakor bázisévnek a bejelentés időpontja szerinti évet kell tekinteni.

Továbbképzési kötelezettség teljesítését összefoglaló tábla:

Képzés

Rendeltetése

Teljesítési határidő

ÁBPE I

kötelező képzés

Nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követő év

ÁBPE II.

kötelező képzés

ÁBPE I. teljesítését követően 2 évente

 

 

 

Kimentési kérelem

ÁBPE I. vagy ÁBPE II. képzés 1 évre történő halasztására

Az esedékes képzés évében december 15-ig (jogvesztő határidő)

Probono képzés

ÁBPE II. képzés beszámítására, annak elvégzése helyett

2 évente

Szintvizsga

ÁBPE I. vagy ÁBPE II. képzés elmulasztása, valamint kimentési kérelem és Probono képzés hiánya esetén

Hatóság felszólításának kézhezvételét követő 6 hónap (jogvesztő határidő)


                                                          1. PROBONÓ KÉPZÉS

A PMr. 14. § (6) bekezdése szerint az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban meghirdetett, más képző intézmény által szervezett képzésen (Probono) vehet részt, mely az ÁBPE II.  kötelező továbbképzés teljesítésébe beszámítható.


2. KIMENTÉSI KÉRELEM

A képzésre kötelezett személy a PMr. 13. §- ában meghatározott kimentési kérelemmel  élhet,


Kapcsolódó dokumentum:

3. SZINTVIZSGA

Amennyiben a belső ellenőr a továbbképzési életútja során nem tesz eleget ÁBPE képzésnek, kimentési kérelemmel nem él, továbbá más képzőintézmény által szervezett az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett képzésen nem vesz részt, úgy a belső ellenőrzési jogosultsága fenntartásához 80%- os eredményű szintvizsga elvégzése szükséges.

Fontos! a szintvizsgára jelentkezéshez szükséges a hatóság által megküldött felszólító végzés.

Szintvizsga kimentésére, halasztására nincs lehetőség, más képzéssel nem váltható ki.

Szintvizsgára jelentkezés menete és módja

https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=121

                       VI. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

A hatóság az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltűntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki, mely határozatnak minősül.

Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.


                          VII. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK:

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG HATÁRON ÁTNYÚLÓ JELLEGGEL TÖRTÉNŐ GYAKORLÁSA

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő belső ellenőr megnevezésű szabályozott szakma határon átnyúló jelleggel történő gyakorlása megkezdésének és folytatásának bejelentése esetén a határon átnyúló szolgáltatások esetére rendszeresített adatlap kitöltése szükséges, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről a vonatkozó tájékoztató ad bővebb információt.

Kapcsolódó dokumentumok:

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció