A COVID-19 koronavírus okozta megbetegedés miatti védekezés költségeinek számviteli elszámolásával kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogszabályi előírásokból eredő feladatok kiadásainak számviteli elszámolására a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet alapján a 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kormányzati funkciót javasoljuk, tekintettel arra, hogy ezen a funkción kell kimutatni többek között a járványügyi elkülönítéssel, valamint egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátását.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csak és kizárólag a hivatkozott Korm. rendeletekben meghatározott többletfeladat esetében alkalmazható az említett kormányzati funkció, az önkormányzatok egyéb, például az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán a kialakult helyzet okán esetlegesen felmerülő többlet kiadásaikat, melyek például az étel házhozszállításából adódhatnak, vagy a szociális feladataik ellátásához kapcsolódó költségeket továbbra is a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (a továbbiakban: Költségvetési törvény) előírt kormányzati funkciók közül a célnak megfelelő kormányzati funkcióra kell könyveljék. Fontosnak tartjuk kiemelni továbbá, hogy a Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti kiadások elszámolása során az említett (074040) kormányzati funkció nem vehető figyelembe!