Belső ellenőrök regisztrációja

Általános információk

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésére irányuló eljárás szabályai, általános információk, kérelmek és mellékleteik.

Tovább a teljes cikkre

Névjegyzék

Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.
A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzéke a csatolt-, betűrendben megjelenő dokumentumban megtalálható!

Tovább a teljes cikkre

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció