Belső ellenőrök regisztrációja

Általános információk

Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésére irányuló eljárás szabályai, általános információk, kérelmek és mellékleteik.

Tartalomjegyzék:

I. IFORM ŰRLAPOK HASZNÁLATA, ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ELAKADÁSA, TÖBBSZÖRÖS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

II. AZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ FIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI, A MUNKÁLTATÓ ÁLTALI ELSZÁMOLÁS

III. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGI KÖR KITERJESZTÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

IV. NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRLÉS KÉRELEMRE

V. TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG SZABÁLYAI, ELJÁRÁSRENDJE
1. PROBONO
2. KIMENTÉSI KÉRELEM
3. SZINTVIZSGA

VI. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

VII. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

Tovább a teljes cikkre

Névjegyzék

Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.
A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzéke a csatolt-, betűrendben megjelenő dokumentumban megtalálható!

Tovább a teljes cikkre

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció