Belső ellenőrzési szakmai anyagok

E menüpontban a belső ellenőrzési tevékenység jogszabályban meghatározott végzéséhez szükséges szakmai segédletek, útmutatók, minták találhatók.

Belső ellenőrzési kézikönyv

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.) 17. § (1) bekezdése szerint az államháztartásért felelős miniszter közzéteszi a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (BEK) mintát. A kézikönyv célja, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrei egy központilag harmonizált, egységes elveken nyugvó minta alapján dolgozhassák ki a saját szervezetük nagyságának, szerepének, célkitűzéseinek, feladatainak, igényeinek megfelelő belső ellenőrzési kézikönyvet.

A BEK minta az Áht., a Bkr., illetve a belső ellenőrzés nemzetközi és hazai, azaz a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáival (IIA Normák) és a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardokkal összhangban készült.

A BEK minta adaptációja során elsődleges szempont, hogy azt a szervezeti sajátosságoknak megfelelően szükséges kidolgozni. A kézikönyvhöz mellékletek és iratminták tartoznak az előforduló fogalmak, dokumentumok tartalmának jobb megértése érdekében. A mellékletekben szereplő példák csupán értelmezési segédletként szolgálnak.

Ellenőrzési módszertanok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. A folyamatrendszer működtetésében az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók segítik. A Rendszerellenőrzési, valamint a Teljesítmény-ellenőrzési módszertanok aktualizált változata megtalálható a "Kapcsolódó anyagok" között.

Éves ellenőrzési tervek és jelentések

A Bkr. 29. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési munka megtervezéséhez - kockázatelemzés alapján és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A Bkr. 32. § (5) bekezdése szerint a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetője minden év december 31-ig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek a következő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési tervei alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési tervet.

A Bkr. 48-49. § szerint államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést készítenek. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

Menü

Főoldal

Államháztartási Szabályozás

Államháztartási Számvitel

Államháztartási Kontrollok

Navigáció