Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztési feladatainak áttekintését, összehangolását, harmonizációját, koordinációját támogató, illetve a szükséges további fejlesztések előkészítését végző szakmai egyeztető fórum.

Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport elsődleges feladata az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztési feladatainak áttekintése, a tárcák által végzett feladatok összehangolása, harmonizációja, koordinációja, illetve a szükséges további fejlesztések előkészítése. Ennek keretében az alábbi feladatokat látja el, témacsoportjain keresztül:

 • az államháztartásért felelős miniszter támogatása,
 • az államháztartási belső kontrollrendszer továbbfejlesztésére és működtetésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása,
 • a kormányzati ellenőrzések tervezésének és végrehajtásának koordinálása, összehangolása,
 • az önkormányzati alrendszer specialitásainak megfelelő dokumentumok kidolgozása,
 • állásfoglalás kialakítása a miniszter, továbbá a költségvetési szervek képviselői által feltett egyedi kérdésekben,
 • a Kormány számára benyújtásra kerülő államháztartási belső kontroll jelentés megtárgyalása.

Az ÁBK MCS feladatait az alábbi – témacsoport elnökök által vezetett – témacsoportokon keresztül látja el:

 • Belső Ellenőrzési Témacsoport
 • Belső Kontroll Témacsoport
 • EU Támogatások Témacsoport
 • Kormányzati Ellenőrzési Témacsoport
 • Önkormányzati Témacsoport

Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport elnöke az államháztartásért felelős miniszter.

Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport titkárságának feladatait a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályának Államháztartási Belső Kontrollok Osztálya látja el.