Az Államháztartási Számviteli Osztály munkatársai által a Kincstárban megtartott előadások anyagai

Az államháztartási számvitel és a költségvetési elszámolások alapjai

Támogatások és ellátások számviteli elszámolása

A személyi juttatásokkal és az önkormányzatok nettó finanszírozásával kapcsolatos elszámolások

A beszámoló felépítése, részei, a beszámoló elkészítését megelőző feladatok: leltározás, értékelés

A beszámoló összeállítása

Immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések, értékpapírok állományváltozásainak elszámolása

Személyi juttatásokkal kapcsolatos 2014. évi számviteli és egyeztetési feladatok