2020. január 1-jén hatályba lép a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.07.) PM rendelet

2020. január 1-jén lép hatályba a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.07.) PM rendelet. Ezzel egyidőben hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló rendelet újbóli megállapítása jogszabályi felhatalmazás hiányában vált szükségessé, a rendelet 1-2. melléklete tartalmi szempontból alapvetően nem módosul, a szakfeladatrendre vonatkozó előírások törlése mellett pontosításra kerülnek a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, a 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek és a 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei kormányzati funkciók tartalmi leírásai. Ezzel egyidejűleg a rendelet 3. melléklete megteremti a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet p) pontja hatályon kívül helyezése miatt a 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége szakágazat tartalmi megfelelését a közművelődési intézmények tekintetében.

Az alapító- és létesítő okiratokat a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül - az abban foglalt szabályoknak megfelelően -  kell módosítani.