2020. január 1-jén lép hatályba a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára jogszabály eddig nem írta elő belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének kötelezettségét. Azonban az általuk kezelt állami vagyon és a felhasznált közpénzek miatt ez indokolt.

Az új szabályozás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra terjed ki, illetve azon köztulajdonban álló gazdasági társaságokra, amelyek a felügyelőbizottság javaslata alapján vállalták a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (2) bekezdése alapján).

A szabályozás újszerűsége és átfogó jellege miatt a kormányrendelet 2020. január 1-jétől lép hatályba, azonban alkalmazni 2020. július 1-jétől szükséges, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok fel tudjanak készülni a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítésére. Ennek elősegítése érdekében egy irányelv is kiadásra kerül majd, amely részletes útmutatót fog tartalmazni a jogszabályi rendelkezések gyakorlati megvalósításához.