Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet fejezetei szerint kidolgozott példák, az időközi költségvetési jelentés (éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi űrlapjai) és az időközi mérlegjelentés űrlapjai szerinti adatkitöltéssel kiegészítve

Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások (II. fejezet)

Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel  kapcsolatos egyéb elszámolások (III. fejezet)

Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások (IV. fejezet)

Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások (V. fejezet)

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások (VI. fejezet)

Pénzeszközökkel, finanszírozással kapcsolatos elszámolások (VII. fejezet)

Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások (VIII. fejezet)

Önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos elszámolások (IX. fejezet)

Támogatásokkal, ellátásokkal kapcsolatos elszámolások (X. fejezet)

Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások (XI. fejezet)

Egyéb gazdasági események elszámolásai (XII. fejezet)

A könyvviteli zárlat sajátos feladatai (XIII. fejezet)

A könyvviteli nyitás sajátos feladatai (XIV. fejezet)

A megszűnés sajátos könyvviteli feladatai (XV. fejezet)