Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.
A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzéke a csatolt-, betűrendben megjelenő dokumentumokban megtalálható!

Az adatbázis nem használható fel közvetlen üzletszerzési (direkt marketing), tudományos kutatási, közvélemény-kutatási és piackutatási célra!

A nyilvántartás adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 00018-0006

Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

A belső ellenőrök névjegyzéke közhiteles nyilvántartás, amely bárki számára elérhető.

A névjegyzék minden hónap első munkanapján frissül az előző hónapban nyilvántartásba vett belső ellenőrökkel. A névjegyzékből azonban csak az állapítható meg, hogy az adott személy szerepel-e a nyilvántartásban, de az nem, hogy a tevékenységi engedélye milyen szervezeti körre vonatkozik vagy korlátozva van-e egy adott költségvetési szervre vagy köztulajdonú gazdasági társaságra.

A nyilvántartásba vételről 2016. január 1. előtt határozat, 2016. január 1. után tájékoztató levél kerül kiállításra a belső ellenőr részére. Ha ez valamilyen okból nem áll rendelkezésre, akkor az államháztartásért felelős miniszter – a belső ellenőr kérelmére – hatósági bizonyítványt állít ki, amely hitelesen tanúsítja, hogy a belső ellenőr szerepel a nyilvántartásban és a tevékenységi engedélye mire terjed ki.