Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzéke a csatolt-, betűrendben megjelenő dokumentumokban megtalálható!

Az adatbázis nem használható fel közvetlen üzletszerzési (direkt marketing), tudományos kutatási, közvélemény-kutatási és piackutatási célra!

A nyilvántartás adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 00018-0006