Az államháztartásért felelős miniszter a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet.
A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzéke a csatolt-, betűrendben megjelenő dokumentumban megtalálható!

Az adatbázis nem használható fel közvetlen üzletszerzési (direkt marketing), tudományos kutatási, közvélemény-kutatási és piackutatási célra!

A nyilvántartás adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 00018-0006

Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

A Belső Ellenőrök Névjegyzéke közhiteles nyilvántartás, amely bárki számára elérhető.

A névjegyzék minden hónap első munkanapján frissül az előző hónapban nyilvántartásba vett és nyilvántartásból törölt belső ellenőrökkel valamint adatváltozás bejelentésekkel. A névjegyzékből megállapítható, hogy a belső ellenőr milyen tevékenységi kör tekintetében jogosult belső ellenőrzési tevékenységet folytatni, ugyanakkor nem tartalmazza, hogy korlátozva van-e egy adott költségvetési szervre vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságra.

A nyilvántartásba vételről Igazolás kerül kiállításra a belső ellenőr részére, mely határozatnak minősül, így őrzési idejére a határozatra irányadó előírások vonatkoznak. Amennyiben az eredeti Igazolás nem áll rendelkezésre, úgy az államháztartásért felelős miniszter – a belső ellenőr kérelmére – hatósági bizonyítványt állít ki, amely hitelesen tanúsítja, hogy a belső ellenőr szerepel a nyilvántartásban és a tevékenységi engedélye mire terjed ki. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem részletszabályai az általános tájékoztatás címszó alatt érhető el.